WORLDEF Network

Network, “bağlantılar kurmak ve bu bağlantıları aktif olarak kullanmak” olarak tanımlanmaktadır. Önemi giderek artan network bağlantıları, iş ve sosyal hayatı önemli oranda etkilemektedir. Başarılar ve başarısızlıklarda çevremizdeki insanların etkisi görülebilir. Başarımızı ve yaşam kalitesini etkileyen çevremizde kimi tanıdığımız ve kimlerle bağlantılar kurduğumuz kritik önemdedir.

Network neden önemlidir?

Vizyonumuzun önemli bir kısmı, iletişimde olduğumuz insanlar bağlantılıdır. Çünkü herkes birbirinden etkilenir. İnsanlardan yeni şeyler öğrenir ve duyar; çalışmaları hakkında bilgi alırız. Herhangi bir işin nasıl daha kolay yapılacağını da insanlarla iletişim ve etkileşim sayesinde öğrenebiliriz. Böylece hayata bakış açımız ve vizyonumuz genişler. Ancak, çevremizdeki insanlar donanımlı ve kendi geliştirmiş insanlardan oluşuyorsa bu geçerlidir. Tersi durumda çevremizdeki insanlarda olumsuz etkileniriz. Bu insanlar belki de birçok hata yapmamıza sebep olur.

WORLDEF Networku

WORLDEF, bu bilinçle, öğrencilerini Türkiye’nin en kapsamlı en iyi ve en vizyoner networke sahip olarak yetiştirmek üzere büyük emek sarf etmektedir. WORLDEF’in networku, öğrencilere vizyon katacak niteliktedir. Öğrencilerini özenle seçen WORLDEF, onların ulusal ve uluslararası networklarını oluşturmalarına destek olmaktadır.

Özetle;

WORLDEF Networku; güven, hız ve güncellik demektir!

E-Ticaret Öğrencisi

WORLDEF E-Ticaret Koleji öğrencileri, akranlarından farklı olarak yeni nesil eğitim süreçleri ile yenilikçi bir vizyon kazanmak üzere eğitim almaktadır.

Bu çerçevede öğrenciler şu kazanımları elde etmektedir;

  • Değişen ve gelişen ekonomik ve teknolojik gelişmeler ışığında farklı bir bakış açısı.
  • Teknolojik gelişmelere paralel olarak dünyayı yakından takip etme yetkinliği.
  • Alanında uzman, dinamik, yenilikçi ve başarılı birey olarak iş hayatına hazırlanma misyonu.
  • Kültürel değerler ile birlikte ekonomik gerçekliklere aşina biz vizyon.
  • Kurumsal prensipler çerçevesinde geleceği ve insanı odağına alan disiplinli eğitim.
  • Hedefler doğrultusunda beklentilere önem veren interaktif ve dinamik bir öğrenim süreci.
  • Yansıtıcı düşünce, iş birliği, empati kurma, ve yüksek özgüvene sahip olma becerileri.
  • Geleceğin ekonomisinin yapı taşı olan e-ticaret ekosistemine erkeden adım atma!