Eğitim Sistemimiz

WORLDEF Yayınları

Eğitimin niteliğini özgün içeriği belirler. Bu bakış açısıyla WORLDEF tarafından iç yayınlar üretilmektedir. Yayınlar; Milli Eğitim Bakanlığının müfredatının yanı sıra WORLDEF Diploma Programının ana unsurlarının kazanımlarına uygun şekilde tanınmış akademisyenler ve uzman eğitim kadrosu tarafından hazırlanmıştır. Tüm yayınların temel amacı e-ticareti kolay, eğlenceli ve kalıcı öğretmeyi sağlamaktır.

“E-Ticaret”, “E-İhracat”, “Sosyal Medya”, “Dijital Pazarlama”, “E-Ticaret Lojistiği” ve “Girişimcilik” online yayınları, WORLDEF Diploma Programı derslerini içeren yayınlardır. WORLDEF özel öğretim programına uygun şekilde ve özel olarak uzmanlar tarafından hazırlanmış ders kitaplarıdır.

WORLDEF Partners

WORLDEF’in sahip olduğu ulusal ve uluslararası network, öğrencilerin daha nitelikli bir eğitimden geçmesi için değerlendirilmektedir. Bu anlamda büyük bir emek sarf edilmektedir. WORLDEF networku öğrencilerle paylaşılarak, iş hayatlarına daha özgüvenli girmeleri sağlanmaktadır. “Mentor-mentee” ilişkisi içinde öğrencilerin doğrudan iş dünyasına entegre olmaları temin edilmektedir.