Kurucumuzun Mesajı

Dünyada her sektörü her iş kolunu ve her devleti hızlı bir değişime zorlayan gelişmeler yaşıyoruz. Ekonomiden sosyal yaşama kadar her alanda bu değişimi hissetmek mümkün. Yeni bir dünya düzeni kurulurken sormamız gereken en önemli soru şu olmalı; bu düzende bir aktör olmak istiyor muyuz, istemiyor muyuz? WORLDEF, bu değişimde yerini alarak, yeni kurulan düzende bir aktör olmaya karar vererek WORLDEF E-TİCARET KOLEJLERİ hamlesini başlattı. Türkiye’nin en başarılı e-ticaret girişimcileri ve profesyonellerini yetiştirme vizyonuyla harekete geçen WORLDEF, eğitmenlerinin geliştirdiği özel müfredatı, benzersiz eğitim ortamında ve staj imkanlarıyla öğrencilerinin kişiliklerine göre özelleştirilmiş bir eğitim imkanı sunuyor. Kurulduğu 2017 yılından bu yana kısa bir süre geçmesine rağmen ekosistemdeki her değişimde bir aktör olmayı başardı. Ekonomik gelişmeler, pandemi, dijitalleşme ve küreselleşmenin ortaya çıkardığı yeni durumlara hızlı bir şekilde adapte oldu. Bu çerçevede e-ticaret ve e-ihracat ekosistemindeki değişimin öncüsü olan WORLDEF, yenilikçi bir vizyonla e-ticareti lise eğitimine adapte etmeyi başardı. İnsanlar, şirketler ve devletler değişiyor. Küreselleştirme tüm hızıyla devam ediyor. Liderler politikalarını yeni düzene uyarlıyor. Geleneksel ne varsa küreselleşiyor. Ekosistemin her aktörü bu değişime ve yeniliklere hazır olmak zorunda! WORLDEF, her döneme özgü değişimlerin ve yeniliklerin odağında yer almaya devam edecek!

Saygılarımla…
Ömer NART