Sık Sorulan Sorular

WORLDEF, e-ihracat ekosisteminde Türkiye’nin ilk ve tek uluslararası eğitim, etkinlik ve danışmanlık organizasyonudur. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Ticaret Bakanlığının desteklediği WORLDEF, Türkiye’nin üretim gücü ve kapasitesini e-ihracat ile geliştirmeye odaklanmıştır. “Türkiye’yi bölgesel bir e-ticaret merkezi haline getirme” vizyonu taşımaktadır. KOBİ’lere ve perakende markalarına e-ihracatı daha ulaşılabilir yapmayı hedeflemektedir.

Uluslararası e-ticaret ve e-ihracat platformu WORLDEF, Ömer Nart tarafından 2017 yılında kuruldu.

WOLRDEF, merkezine e-ticareti koymuştur. E-ticaret eğitim öğretim sistemini benzersiz bir modelle tasarlayan WORLDEF’in sahip olduğu ulusal ve uluslararası network, öğrencilerin daha nitelikli bir eğitimden geçmesini sağlayacaktır. WORLDEF, networkunu öğrencilerle paylaşarak, iş hayatlarına özgüvenli girmelerini sağlamaktadır. “Mentor–mentee” ilişkisi içinde öğrencilerin doğrudan iş dünyasına entegre olmalarına katkı sunmaktadır.

WORLDEF Anadolu Lisesi öğrencileri; edebiyat, matematik ve tarih gibi temel derslerin yanı sıra alanında uzman akademisyenler tarafından müfredatı özenle hazırlanan “E-Ticaret’’, ‘’E-İhracat’’, ‘’Global Pazaryerlerinde Satış’’ Girişimcilik”, “Dijital Pazarlama” ve ‘’Sosyal Medya’’ derslerini almaktadır. Uygulamaya yönelik bir sistem içerisinde bu dersleri alan öğrenciler problem çözme yeteneklerine sahip, yaratıcı, çok yönlü ve üretken bireyler olarak iş hayatına hazırlanmaktadır. WORLDEF, kuruluş felsefesi çerçevesinde öğrencilerin sözel yetkinliklerini, girişimcilik ve e-ticaret yetkinlikleri ile harmanlamaktadır.

WORLDEF, öğrencilerinin yabancı dil öğrenme sürecini önemsemektedir. İngilizce öğretmenler aracılığı ile öğrencilerin İngilizce dilini ana dilleri gibi öğrenip, akıcı konuşmalarını hedeflemektedir.

WORLDEF, e-ticareti, her bir öğrencinin ana hedefi haline getirmek ve en verimli şekilde bu hedefe ulaştırmak için yol haritası çıkarmaktadır. Bu yol haritası doğrultusunda, öğrencilerin ve eğitim kadrosunun gelişimine ve ihtiyaçlarına paralel olarak gerekli içerikler hazırlanarak, paylaşılmaktadır. 

WORLDEF Anadolu Lisesi, sadece 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerini kabul etmektedir.

WORLDEF E-Ticaret Koleji’nin akademik kadrosu, e-ticaret profesyoneli ve akademisyenlerden oluşmaktadır. Eğitim kadrosu; e-ticaret ve teknoloji dünyasındaki yeniliklerini yakında takip eden kaliteli öğretmenlerden oluşmaktadır. Alanında uzman akademik kadro, öğrenciler ile birebir ilgilenmektedir.

WORLDEF E-Ticaret Koleji sınıflarında 20 öğrenci eğitim almaktadır.

Eğitimler, 09:00 – 16:00 saatleri arasında yapılmaktadır.

Akademik takvim, Milli Eğitim Bakanlığının yıllık çalışma takvimine uygun olarak tasarlanmaktadır. Önemli gün, hafta ve resmi tatillere göre hazırlanan akademik takvimde ders müfredatları, sınıf seviyelerine uygundur. Müfredatların, her eğitim öğretim yılı başında veliler ile paylaşımı sağlanmaktadır.

Kampüs, 5 bin 500 metrekare alanda kuruludur. Kampüsteki derslikler, her dersin konseptine uygun tasarlanmıştır. Sınıflar, derse uygun ekipmanlarla donatılmıştır. Kampüs içerisinde; teknoloji, fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarları, maker atölyesi, görsel sanatlar atölyesi spor ve fitness salonu ve konferans salonu gibi akademik ve sosyal alanlar bulunmaktadır.

Koleje erkan kayıt dönemi ocak ayında başlamaktadır. 31 Mayıs’ta erken kayıt dönemi sona ermektedir.

Kayıt öncesi seviye tespit sınavı yapılır. Kayıtlar, bu sınavın ardından yapılır. Sınavda başarılı olan adaylar, T.C. Kimlik Numarası ile başvuru yapabilir. Hazırlanması gereken evrak listesi velilere verilmektedir.

WORLDEF Anadolu Lisesi, kişiselleştirilmiş rehberlik programı ile eğitim vermektedir. Bunun amacı, öğrencilerin lise sıralarında potansiyellerini keşfetmeleri ve yetkinliklerini anlamaları ve üniversite eğitimi öncesi ne yapmak istediklerini fark etmeleridir. Böylece zaman ve enerji kaybetmeleri önlenmektedir. Kişiselleştirilmiş rehberlik programı, öğrencilerin eğilimli oldukları konulara göre kurgulanmaktadır. 11. sınıftan itibaren etütler ve hafta sonları üniversite sınavına hazırlık kursları ile desteklenen öğrenciler, üniversite öncesi istedikleri alanla ilgili donatılmaktadır. Öğrenciler, yurt içi ve yurt dışındaki prestijli üniversitelere teşvik edilmektedir. Böylece küreselleşen dünyaya ayak uydurmalarına destek olunmaktadır.

WORLDEF, e-ticaret ekosisteminde etkinlik, eğitim ve danışmanlık alanlarında profesyonel bir platformdur. E-ticaret ekosisteminde eşsiz bir networka sahiptir. Bu çerçevede kurulan WORLDEF Anadolu Lisesi müfredatı, e-ticaret ve teknoloji temelinde kurgulanmıştır. Öğrenciler çağın gerektirdiği seviyede Dijital Yetkinlik (DQ) kazanmaları, teknoloji okuryazarlığı seviyelerini yükseltmeleri ve dünyanın farklı ülkelerindeki akranlarına kıyasla teknolojiyi daha fazla içselleştirmeleri için önemli fırsatlar sağlanmaktadır. E-ticaret dünyasında farkındalık oluşturan bireyler olmaları ve e-ticaret ekosistemine katkı sunmaları için gerekli teknolojik donanımlar sunulmaktadır. Bu kapsamda WORLDEF’in dijital yetkinlikler üzerine kurulu e-ticaret disiplini, öğrencilerin iş dünyasında başarılı olmalarının anahtarı olmaktadır.

WORLDEF, e-ticaret ekosisteminin en büyük aktörleri ile kurumsal iş ortağıdır. Bu çerçevede WORLDEF E-Ticaret Koleji öğrencileri, profesyonel e-ticaret hayatını deneyimleme fırsatı bulmaktadır. Marka ziyaretleri, markalardan mentorluk desteği, üst düzey yöneticilerin başarı hikayelerini dinleme fırsatı gibi imkanlar sunulmaktadır. Öğrencilerin büyük e-ticaret şirketlerin staj yapmalarını sağlayan WORLDEF, iş olanakları için de e-ticaret networkuna referans olmaktadır.

Öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanından sosyal ve kültürel gelişimlerinin öneminin de farkında olan WORLDEF Anadolu Lisesi; 9. ve 12. sınıflar arasında sunulan MEB müfredatının yanı sıra öğrencilerin kişisel gelişimlerini sanat, spor, bilim, dijital yetkinlik ve girişimcilik alanlarında özel bir program uygulayarak desteklemektedir. WORLDEF öğrencileri farklı konuları araştırıyor, kendilerini geliştiriyor ve öğrenimlerini paylaşıyorlar. Bilgi paylaşımı, topluluk önünde konuşma ve soru-cevap tekniklerini geliştiriyorlar.

İş Garantili Anadolu Lisesi İle
Çocuğunuzun Geleceği Emin Ellerde

Şimdi Erken Kayıt Fırsatı

logo_e-ticaret koleji beyaz

Sizi ARAYALIM

E-Ticaret Koleji Bilgi Formu